title
   

 

 

Coi Video Clips,
xin nhấn ảnh dưới

Hòa nhạclive_concert

Khán giả trẻyoung_audience

Giao hưởng, Dạy học
orchestra

Truyền hìnhmedia

Dàn nhạc Vancouver
Vancouver World Music collective

Độc tấu đàn bầu
solo dan bau

Xin nhắp chuột vào hình nhỏ để coi hình lớn hơn

Hình ảnh cho báo chí

high resolution image
460K

high resolution image
370K

high resolution image
370K

high resolution image
340K

high resolution image
465K

 

high resolution image
420K

high resolution image
590K

Poster_high resolution image
Poster 960K 11x17

En_poster_high resolution image
Poster 540K 8x11

VN_poster_high resolution image
Viet poster
650K

Hình ảnh trên sân khấu

S. Korea 2007 S. Korea 2007 S. Korea 2007 S. Korea 2007 S. Korea 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007
Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007
Vancouver, BC. Canada concert 2007 Vancouver, BC. Canada concert 2007 Montreal international festival 2005 Montreal international festival 2005 live concert Montreal international festival 2005
16 14 13 11 08 06
05 tn_4 tn_3 tn_2 tn_1 CBCStudio_Toronto
CBCStudio_Toronto live concert live concert CBCStudioToronto CBCStudio_Toronto CBCStudio_Toronto
S. Korea 2007 S. Korea 2007 Montreal international festival 2005 12 Montreal international festival 2005 07
CBCStudio_Toronto CBCStudio_Toronto Montreal international festival 2005 15 S. Korea 2007 S. Korea 2007

Trình diễn cho học sinh, sinh viên và hướng dẫn, trao đổi nghệ thuật

with students with students with students with students with students 09
with students 10 17 with students with students family concerts
family concerts family concert danceworkshop dance workshop workshop workshop
workshop workshop        

Trình diễn cùng các dàn nhạc

with orchestrawith orchestrawith orchestra

Hình ảnh với bạn diễn và trên đường lưu diễn

© Khac Chi Tre Xanh* Tel: 1 604 254 1602 * E-fax: 1 408 519 6665 * Email: khacchi@khacchi.com * Website: www.khacchi.com