title
   

 

 

Coi Video Clips,
xin nhấn ảnh dưới

Hòa nhạclive_concert

Khán giả trẻyoung_audience

Giao hưởng, Dạy học
orchestra

Truyền hìnhmedia

Dàn nhạc Vancouver
Vancouver World Music collective

Độc tấu đàn bầu
solo dan bau

 

 

 

 

 

Đại diện Đông Nam Á

Music Production Ideas

Malaysian Office
284 Kenny Hill. 93350 Kuching
Sarawak, Malaysia
Tel & fax: +60 82 571101
Mobile : +6016 8600570
Email : Jun-Lin Yeoh
artistic.director@music-production-ideas.com

German Office:
Conventstrasse 14
 
22089 Hamburg. Germany
Tel : +49 40 251 78305
Fax : +49 40 251 2089
Email : Patrick Lee Thorp
business.affairs@music-production-ideas.com

 

 

 

 

Liên hệ

KHẮC CHÍ TRE XANH
Hoàng Bích
5295 Elgin Street
Vancouver, B.C.
V5W 3J9, Canada
Tel: 1-604-254-1602
Fax: 1-408-519-6665
Email: khacchi@khacchi.com
Website: www.khacchi.com

 

  

 

Đại diện Âu Châu

FAR SIDE MUSIC
Paul Fisher
80c Belsize Park Gardens
London NW3 4NG UK
Tel: +44 (-020) 7772-305
Email: paul@farsidemusic.com
Website: www.farsidemusic.com


Đại diện Taiwan

Asia Music & Arts
Amy Post
B1, No. 79, Wenzhou Str.
Taipei 10660 Taiwan
Tel:  +886-2-23694802   
Fax: +886-2-23693801
Email: ama.amypost@gmail.com
Website: www.asiamusicarts.com.tw

© Khac Chi Tre Xanh* Tel: 1 604 254 1602 * E-fax: 1 408 519 6665 * Email: khacchi@khacchi.com * Website: www.khacchi.com